Aspect ratio(寬高比)、景框軸| 構圖原則與技巧 01

Aspect ratio(寬高比)? Aspect ratio(寬高比)該如何選擇?你可曾想過,當你看著Ins …

Aspect ratio(寬高比)、景框軸| 構圖原則與技巧 01 閱讀全文 »